Finále 1, sobota 05.03.2022, 18:45

HC Hvězda PrahaHC TNP Praha

10:2