Matěj Drtina |

ČSLH k provozování tréninkové činnosti

Český hokej včera vydal stanovisko k provozování tréninkové činnosti na základě upozornění, že juniorské, dorostenecké i další mládežnické kategorie v některých klubech trénují vládním opatřením navzdory.

Tato činnost je přitom údajně podložena profesionalizací hráčů těchto družstev, která má patrně dle názoru klubů, které tuto činnost provozují, splnit předpoklady pro uplatnění výjimky z platných vládních opatření jinak zakazujících volný pohyb osob a provoz a používání sportovišť.

V této souvislosti ČSLH připomíná stanovisko Národní sportovní agentury v otázce statutu profesionálních sportovců, kterým bylo odkázáno na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 29. 11. 2011, ve kterém mimo jiné soud uvádí příkladný výčet činností, které obvykle jsou součástí výkonu profesionálního sportovce. Dle tohoto je podstatný pro posouzení, zda-li se v konkrétním případě jedná o výkon činnosti profesionálního sportovce, skutečný obsah vzájemných práv a povinností vyplývajících z konkrétního právního vztahu. 

ČSLH ve svém stanovisku konstatuje, že s účelovou profesionalizací hráčů mládežnických družstev není srozuměn a tuto akci nepodporuje. ČSLH má zájem na tom, aby platná vládní opatření byla v plném rozsahu respektována. 

Současně s tím ovšem ČSLH ve svém stanovisku uvádí, že není orgánem, který by měl vykonávat dozor nad dodržováním těchto stanovených opatření nebo jejich porušení sankcionovat, nestane-li se tak v přímé souvislosti s konáním soutěžních utkání.

Celé stanovisko ČSLH ke stažení zde.