Semifinále 2, pátek 25.02.2022, 19:45

HC Kobra Praha "B"HC Hvězda Praha

2:6