Michael Grim |

Rekonstrukce ledové plochy

Vážení rodiče a přátelé našeho klubu, 


tímto Vám chceme poskytnout základní informace k rekonstrukci havarijního stavu ledové plochy na Hvězdě.

Již několik let jsme se na tento zásadní krok připravovali, a to jak sportovně a organizačně, tak především finančně a administrativně. Zimní stadion a zvláště ledová plocha, včetně rozvodů čpavku, je 45 let stará. Nový projekt je vypracován na maximalistickou i minimalistickou verzi. Která nakonec bude realizována není nyní ještě rozhodnuto (závislé na úspěšnosti grantových žádostí), ale stavební práce s největší pravděpodobností začnou 1. dubna příštího roku a plánované dokončení počítá s půlkou srpna. Termín byl záměrně vybrán pro co nejmenší narušení standardní zimní sezóny.

Nová plocha bude mít nové rozměry 28x58 metrů, bude tedy užší i kratší než dosluhující kluziště. Tyto rozměry jsou nyní v hokejovém světě preferovány.

Počítáme, pokud se nestane nic mimořádného, že led na Hvězdě budeme využívat do konce měsíce března 2024. Hvězda "nepadá" ani se nebourá. Věříme, že bude i v budoucnu patřit k tradičním a respektováným klubům v ČR. Tréninkový proces pro všechny kategorie, které máme v klubu, bude samozřejmě po dobu rekonstrukce zajištěn. V přechodném dubnovém období jsou připraveny turnaje a zahraniční výjezdy. Letní příprava v květnu a červnu je opět koncipována jako kombinovaná (suchá i led). Ledy jsou objednány jak v Praze, tak v blízkém okolí hlavního města. Po červencových prázdninách bude v srpnu zahájena nová sezóna turnaji i soustředěními na ledě po Praze.

Vážíme si podpory od všech "hvězdářů" a těšíme se spolu s Vámi na novou a plně funkční ledovou plochu.

Přejeme Vám krásné Vánoce a PF 2024.

Za klub HC Hvězda Praha 
Ing. Michael Grim