Michael Grim |

Sdělení pro rodiče a členy klubu

Současná situace a vládní omezení nám bohužel neumožňují provozovat sportovní činnost v rozsahu, který je pro náš klub nezbytný.

Technicko-provozní, ale i sportovní chod klubu je nyní omezen a proto jsme přistoupili k určitým opatřením. Pevně věříme, že se brzy opět vrátíme k naší práci, resp. naší zábavě, kterou hokej pro nás všechny bezesporu je.

Do té doby, než se opět budeme "prohánět" po ledě, jsme nyní z úsporných důvodů zimní stadion uzavřeli. Možnost navštívit ZS přes recepci bude pouze od 19 do 21 hodin. Během dne budou pokračovat údržbářské práce ve strojovně a útrobách stadionu. Do úklidu a pomocných prací se zapojí i někteří trenéři. 

Tréninkový proces dětí, žáků, dorostenců i juniorů bude i nadále probíhat distační formou. Udržet sportovní výkonnost v této komplikované době je velmi důležitým úkolem a výzvou jak pro trenéry, tak pro samotné hráče. Jsme v tomto však optimisticky naladěni a našim svěřencům plně důveřujeme.

Tak jako na jaře, a vzhledem ke všem různým omezením, nabízíme možnost platby příspěvků za listopad v poloviční výši. Doufáme, že to bude vstřícný krok pro všechny kdo jej nyní potřebují. Pokud se vyskytnou i mimořádné sociální případy, jsme připraveni je řešit. Další měsíce se poté budou řídit aktuálními možnostmi k tréninku hráčů.

Velmi si vážíme a děkujeme všem za podporu, finanční i morální, a přízeň našemu klubu.