Michael Grim |

„Situační“ zpráva a poděkování č. 2

Předně nám dovolte popřát jen to dobré do nového roku, především hodně zdraví.

Současné možnosti jsou pro nás všechny nepříjemné a velmi omezující, a to jak v běžném životě, tak v zaměstnání nebo ve škole. Stejně jako všichni z Vás i my se snažíme v mezích nastavených vládou ČR zajišťovat chod klubu, nebo ještě lépe řečeno, „přežít“. Nikdo z nás na jaře loňského roku netušil, že provoz našeho ZS bude uzavřen k dnešním dnům v součtu už 5 měsíců.

A právě proto všem našim hráčům a rodičům, ale i trenérům a zaměstnancům, patří již podruhé velké DÍKY! Velmi si i nadále ceníme solidarity ke klubu, a to jak placením klubových příspěvků rodiči, tak i dobré tréninkové morálky našich hráčů při „nekomfortních“ tréninkových jednotkách na venkovních kluzištích

Šéftrenér klubu Mgr. Josef Reigl shrnul své poděkování do následující zprávy: Rád bych všem rodičům, hráčům, trenérům a v neposlední řadě vedoucím, alespoň touto cestou, poděkoval za spolupráci, úsilí, extra cestování a vynaložené prostředky, které musíme v této situaci vynakládat. Je velmi příjemné slyšet nebo číst ve zprávách od trenérů, že jsou rodiče a hráči šťastni, že se dostanou na led a můžou si s kamarády zatrénovat, zahrát a popovídat. Hvězda získává i v této době kredit v podobě slušného vystupování, nošení klubového oblečeni a hlavně respektování pravidel.“

Dokud nebudou umožněny tréninky v naší hale a na vlastním ledě na Hvězdě, budeme i nadále zajišťovat klubové tréninky na venkovních plochách (Vypich, Smíchov, Černý Most a Dobříš) a to vždy za dodržování aktuálních proticovidových podmínek. Náš klub se na otevřených kluzištích snaží organizovat společné tréninky jednotlivých tříd a udržet kontinuitu a týmovost. Naši trenéři, i přes veškerá úskalí s rozměry ploch nebo brzkými ranními časy, připravují tréninky pečlivě a svědomitě, i když nikdo z nás netuší, zda-li se v letošní sezóně budou ještě konat soutěžní utkání.

Důležitá informace směrem k rodičům. Za této situace nabízíme možnost platit poloviční výši měsíčních oddílových příspěvků a to do doby, než se vrátíme na „svůj“ led. Jak bylo již výše popsáno, velmi si vážíme všech rodičů, kteří i nadále platí příspěvky, a dvojnásob těch, kteří platí částky v „plné“ výši.

Stávající finanční a ekonomická situace klubu je nelehká, avšak naším cílem je udržet jak provoz ZS, tak i sportovní činnost klubu. I přes veškeré nutné výdaje spojené s provozem a klubem, jsme optimisté.

Všichni věříme, že se brzy společně ve zdraví a kondici setkáme na našem zimním stadionu ve Vokovicích.