Matěj Drtina |

Testování úrovně vedení kotouče 22.11.

V pondělí 22. listopadu odpoledne proběhne na Hvězdě testování úrovně vedení kotouče u hráčů ročníku 2006 až 2015. Testování probíhá v rámci výzkumu, který provádí náš trenér Matěj Drtina v rámci své závěrečné práce na UK FTVS. Bližší info viz níže:

Vážení rodiče, vážení hvězďáci,
V pondělí 22. listopadu odpoledne proběhne na Hvězdě v čase tréninků jednotlivých tříd (týká se ročníků 2006 až 2015) testování úrovně vedení kotouče hráčů (v podobě krátkých a organizačně jednoduchých cvičení se zvyšující se náročností). Toto testování proběhne - se souhlasem vedení klubu - v rámci výzkumu, který je součástí mé závěrečné práce na UK FTVS (společně s Mgr. Lukášem Chmelířem - doktorandem na UK FTVS a bývalým dlouholetým profesionálním hokejistou, jenž využije data pro svou disertační práci). Data z něj by měla umožnit vytvoření nástroje k diagnostice úrovně vedení kotouče a definování mezinárodních standardů v této oblasti. Zároveň díky němu hvězďáci zjistí, na jaké úrovni se tato jejich hokejová dovednost nachází. Testování probíhá pod záštitou ČSLH (výsledky práce budou poskytnuty ČSLH i IIHF). Z hlediska časového zabere otestování každého ročníku 20 až 30 minut, takže zbylý čas se budou hráči věnovat (na části hřiště) normálnímu tréninku pod vedením svých trenérů.

K tomu, aby se mohl hráč (- brankáři se neúčastní) otestování své úrovně vedení kotouče zúčastnit, je potřeba mít vyplněný (- jméno a podpis hráče a zákonného zástupce hráče) informovaný souhlas (- je to bohužel nutná byrokratická podmínka fakulty, ne moje). Prosím, aby si každý hráč z ročníků 2006-2015, jenž se zúčastní tréninku v pondělí 22.11., s sebou přinesl pokud možno tento souhlas vytisknutý, vyplněný a podepsaný. Pro ty z Vás, kteří nemají možnost tisku, budou tyto papíry připraveny na místě.

Děkuji Vám za spolupráci a umožnění účasti hvězďáků na tomto projektu, jenž by měl posunout hranici poznání o ledním hokeji o další kousek dál.

S díky

Matěj Drtina