Amélie Zamrzlová # 21

post

Obránkyně

narozena

2006

Hůl

pravá

Soupisky hráče